ЄВРОПЕЙСЬКА ERP СИСТЕМА


адаптована під Український облік


Головна / Розробка спеціалізованих рішень

Розробка спеціалізованих рішень

Великі компанії, які вирішили принципово удосконалити свої бізнес-процеси, все частіше зупиняють свій вибір на спеціалізованих управлінських рішеннях.

Спеціалізовані управлінські рішення передбачають індивідуальний підхід до потреб клієнта. Це означає, що до складу послуг спеціалізованого рішення обов’язково входить глибоке вивчення потреб і проблем підприємства в області управлінського обліку і автоматизації бізнес-процесів, надання методичної допомоги в їх налагодженні, постійне консультування і навчання протягом усього часу впровадження. Завдяки цьому ERP система Contour Enterprise набуває оптимальний для потреб клієнта набір функціональних можливостей.

Ми домоглися в цій області серйозних практичних результатів. Спеціалізовані управлінські рішення розроблені для виробничих підприємств, будівельних компаній, транспортних фірм, для підприємств оптової торгівлі і сфери послуг, для великих багатопрофільних корпорацій.

Наші консультанти володіють широким арсеналом засобів проведення передпроектних обстежень, вони пройшли велику школу успішного впровадження спеціалізованих рішень в промислову експлуатацію. Консультанти Contour Enterprise знаходяться в постійному контакті з архітекторами і розробниками ERP системи Contour Enterpirse, широко спираються на їх багаторічний досвід створення і впровадження складних управлінських систем.

Головна відмінність спеціалізованого рішення полягає в тому, що воно містить індивідуальний комплекс управлінських функцій. У ньому відображається унікальне поєднання найважливіших параметрів діяльності підприємства:

  • галузева приналежність сфери діяльності
  • особливості внутрішньогалузевої спеціалізації підприємства
  • специфіка його організаційної структури
  • сформовані на підприємстві бізнес-процеси і управлінські схеми
  • ефективні особливості персонального стилю керівництва.

Завдяки цьому підприємство отримує можливість охопити автоматизацією всі процеси свого бізнесу, навіть індивідуальні.

Досвід показує, що спеціалізовані рішення незамінні для тих підприємств, які бачать свої конкурентні переваги в унікальності налагоджених бізнес-процесів і управлінських схем, а також в прийнятому стилі керівництва. Спеціалізовані рішення не вимагають відмови від цих переваг на догоду типовим модулям. Замість типових модулів пропонується індивідуально підібраний комплекс облікових і управлінських функцій, які надають додатковий імпульс стратегічним пріоритетами підприємства. До них додається сила точності і оперативності в прийнятті управлінських рішень.

Для створення індивідуального комплексу функціональності вирішальним є гнучкість архітектури. Архітектура системи Contour Enterprise містить функціональні шаблони, тобто заготовки, практично для всіх відомих бізнес-процесів на сучасних підприємствах. А самі шаблони містять необмежену кількість відкритих позицій для індивідуальної підгонки функціональності. Це дозволяє застосовувати для створення індивідуального комплексу функціональності ітераційну технологію розробки і впровадження спеціалізованих рішень. Завдяки їй, на фініші процесу впровадження клієнт отримує повністю адаптовану до його індивідуальності ERP систему.

Характерними рисами готового індивідуального комплексу функціональності є:

  • повнота: наявність повного переліку всіх управлінських функцій, необхідних для ефективної роботи системи
  • оптимальність: відсутність надлишкових, непотрібних і таких, що заважають роботі з системою, функцій
  • необмежена розширюваність: наявність заготовок зростання функціональності в разі розширення або видозміни потреб в управлінських інструментах.

Ітераційний метод впровадження

Ітераційний метод впровадження є необхідною частиною технології створення спеціалізованих рішень. Суть цього методу полягає в багаторазовості процедур доведення функцій програми до повної відповідності потребам клієнта.

Багаторазовість процедур доведення інструментів управління викликана метою спеціалізованого рішення: дати клієнтові комплекс функціональності, який максимально точно відображає індивідуальні особливості його бізнесу. Максимальна точність досягається не відразу, а як мінімум в три етапи.

На першому етапі під час обстеження визначається потреба клієнта в кінцевому переліку функціональних блоків, а також потреба в наповненні кожного блоку переліком конкретних функціональних засобів. Це так звана «груба настройка» спеціалізованого рішення на потреби клієнта.

На другому етапі для блоків функціональності розробляються і узгоджуються з клієнтом спеціальні методики управління, після чого вони реалізуються в конкретних облікових алгоритмах і інструментах системи. У такому вигляді спеціалізоване рішення вводиться в дослідну експлуатацію. Розроблені і реалізовані на цьому етапі методики є основою для навчання персоналу клієнта навичкам осмисленої ефективної роботи з системою. Дослідна експлуатація спеціалізованого рішення перевіряє якість тонкої настройки системи на потреби клієнта

На третьому етапі, який сам може розпадатися на декілька стадій, відбувається корекція методичних рішень, функцій і інструментів автоматизації бізнесу під впливом досвіду практичної експлуатації системи. Саме на цьому етапі досягається максимально можлива точність настройки спеціалізованого рішення під потреби клієнта. Враховуються специфічні запити по кожному автоматизованому робочому місцю, включаючи інтереси зручності і простоти роботи, точної узгодженості дій окремих користувачів системи.

Третій етап є, як правило, найдовшим. Саме він обумовлює те, що загальна тривалість розробки і впровадження спеціалізованих рішень знаходиться в межах від одного року до півтора років. Однак друга половина цього терміну проходить в умовах фактичної експлуатації системи, а всі корекції в ній здійснюються без шкоди для її промислової експлуатації.

Ітераційний метод впровадження спеціалізованих рішень Contour Enterprise, поряд з гнучкістю системи, є надійною гарантією досягнення позитивного кінцевого результату.